การ์ตูนท่องโลกอาเซียน (asean Discovery)
" M-Powered Thailand " ศูนย์พัฒนาอาชีพครบวงจรออนไลน์
สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
Thailand 4.0
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
กำเนิดประชาคมอาเซียน Asean
กระทรวงแรงงาน ย้ำ !! อาชีพช่างตัดผม – ช่างเสริมสวย ยังไม่ได้ข้อยุติ
รมว.แรงงาน สั่งเร่งช่วยเหลือคนงานไทยกลับจากแอฟริกาใต้
รมว.แรงงาน มอบเงินกองทุนช่วยเหลือแก่แรงงานไทยที่เสียชีวิตไต้หวัน
ข่าวดี ! รับสมัครทดสอบภาษาและทักษะการทำงาน เพื่อไปทำงานเกาหลี 1 – 3 มิถุนายน 2561
นายจ้างเฮ ! นัดหมายเข้าศูนย์ OSS ในเขตกทม. ผ่านระบบออนไลน์ด้วยตนเอง
กกจ.ตรวจเข้มแคดดี้ต่างด้าวลอบทำงาน
 
 
Free Counters from SimpleCount.com