เปิดตัว M-Powered Thailand ศูนย์พัฒนาอาชีพครบวงจร On-line
" M-Powered Thailand " ศูนย์พัฒนาอาชีพครบวงจรออนไลน์
สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
Thailand 4.0
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
กำเนิดประชาคมอาเซียน Asean
การ์ตูนท่องโลกอาเซียน (asean Discovery)
​บิ๊กบี้ ลั่น ! ปรับสภาพจ้าง เตรียมปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาท
กรมการจัดหางานให้บริการประชาชนผ่านระบบ E-Service ลดค่าใช้จ่าย
กรมการจัดหางานรับสมัครชายไทยไปทำงานช่างเชื่อม ช่างประกอบ สมัคร 5-16 มิถุนายน