เปิดตัว M-Powered Thailand ศูนย์พัฒนาอาชีพครบวงจร On-line
" M-Powered Thailand " ศูนย์พัฒนาอาชีพครบวงจรออนไลน์
สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
Thailand 4.0
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
กำเนิดประชาคมอาเซียน Asean
การ์ตูนท่องโลกอาเซียน (asean Discovery)
ด่วน ! เหลืออีก 14 วัน ต่างด้าวรีบไปศูนย์ OSS ย้ำ ดำเนินการตามกฎหมาย เริ่ม 1 เมษายน
รับสมัครคนไทยไปฝึกงานญี่ปุ่น 3 ปี ผ่านองค์กร IM Japan
ข่าวดี ! กรมการจัดหางาน รับสมัครพนักงานไปทำงานมาเก๊า
เตือน ! แรงงาน กัมพูชา ลาว เมียนมา รีบไปศูนย์ OSS ภายใน 31 มีนาคม 2561
นายกฯ ประยุทธ์ พบ ยุวแรงงาน หนุนเด็กเสริมประสบการณ์การทำงานช่วงปิดเทอม
กระทรวงแรงงานเปิดให้องค์กรเอกชนขอรับจัดสรรเงินกองทุนต่างด้าวได้แล้ว
ก.แรงงานจับมือบริษัทบอนกาแฟ (ประเทศไทย) จำกัด และมูลนิธิออทิสติกไทย เปิดร้านกาแฟคนพิการ
Free Counters from SimpleCount.com